Lelies en Lissen

Wij ervaren dat als mensen prettig wonen ze gelukkiger zijn en meer betekenen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Onze ambitie is om met Lelies en Lissen een kleinschalig maar bijzonder woonmilieu toe te voegen aan Boven-Leeuwen. Een woonmilieu waar nabuurschap vanzelfsprekend is. Niet omdat het moet, maar omdat de bewoners zich daarin herkennen. Met zo’n ontwikkeling dragen we bij aan een betekenisvol leven van de bewoners, aan verbindingen met elkaar en met Boven-Leeuwen als dorpskern én aan een sociaal duurzame leefomgeving. Dat doen we door in co-creatie met de toekomstige bewoners en andere stakeholders ruimte te geven aan persoonlijke wensen en eisen. Als basis hebben we al wel een eerste concept geschetst van woningen en voorzieningen. Dit concept met 10 woningen biedt nog allerlei mogelijkheden voor nadere uitwerking. Bijvoorbeeld op het vlak van stedenbouw, landschapsinrichting, architectuur of materialisatie. Ook programmatisch bestaan er nog diverse opties in onder meer kleinere of grotere woningen of in allerlei keuzes voor het mandelige gebied.

Nabuurschap, milieu, gezond leven

Met deze opzet beoogt Lelies en Lissen in te spelen op mensen voor wie de kernwaarden nabuurschap, milieu en gezond leven van belang zijn. Dat past bij de locatie, met zijn ligging in het landschap aan de rand van het dorp, en bij de huidige ontwikkeling in de samenleving waar mensen meer aandacht schenken aan elkaar, de omgeving en zichzelf. Gezamenlijke verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de woonomgeving hoort daar ook bij.

Hiermee stimuleert het concept, zoals gezegd, de nabuurschap: met elkaar delen de bewoners van Lelies en Lissen de wens om hun woonomgeving naar eigen inzichten mooi, schoon en veilig te houden. Naast nabuurschap speelt ons woonconcept in op milieubewust en gezond leven. Daar horen vanzelfsprekend de meest moderne technieken bij die zorgen voor een woning met zo laag mogelijke energielasten. Maar ook de verbondenheid met het landschap en het Boven-Leeuwense buitenleven is daarin een nadrukkelijke kwaliteit.

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *