Werksessie Woon je mee in Winterswijk

In het kader van haar programma Drempelvrij werkt de gemeente Winterswijk aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin mensen meetellen, meedoen en omzien naar elkaar. Eén van de speerpunten in het programma gaat over wonen, over meewonen. Over wonen in een omgeving waar mensen van elkaar verschillen én oog hebben voor elkaars wensen en noden. En op die manier zelf bijdragen aan een prettige en duurzame woonomgeving.

Zo’n inclusieve meewonen-omgeving bedenkt de gemeente niet helemaal zelf. Maar dat doet zij in nauwe samenwerking met mensen die zich aangesproken voelen als toekomstige bewoner. In april is een eerste werksessie gehouden en op 16 juni staat in de avond een tweede gepland. Vanaf 19:30 uur in de Zonnebrinkkerk. Wil je daaraan meedoen? Dan graag een bericht naar alex@beyondnow.nl.

Pijlers

Tijdens de eerste bijeenkomst in april hebben gesproken over onze pijlers, onze gedeelde kernwaarden als basis voor meewonen in Winterswijk. Deze pijlers zijn gemeenschapszin, respect en bezieling. Gemeenschapszin gaat daarbij over het gevoel van samen. Noaberschap in goed Achterhoeks. Het gevoel dat je er niet alleen voorstaat, en dat je directe woonomgeving dat ook waar maakt in daden. En dat we die noaberschap ook kunnen blijven opbrengen voor anderen, ook als het een keer wat minder gaat. Dat is respect. Respect voor mens en een duurzame en levensloopbestendige woonomgeving. Om deze enigszins idealistische maar tegelijkertijd ook heel realistische woonvorm te kunnen bouwen is bezieling noodzaak. Bezieling bij ons als team om met elkaar intrinsiek te geloven in waar we samen aan werken, dat uit te dragen en er gelukkig van te worden. Doe je mee in ons team? Woon je straks mee? Meld je dan aan als een geïnteresseerde deelnemer voor 16 juni.

De bijzondere woonvorm die we willen ontwikkelen is een woonvorm met in principe plaats voor mensen met en zonder beperking, ouder en jonger. Een concrete bouwlocatie hebben we nog niet. Deze zoektocht maakt vanzelfsprekend deel uit van het traject waaraan we werken.

Sessie 16 juni

Op 16 juni staat een aantal onderwerpen op de agenda waaronder een korte terugblik naar de voorgaande stappen in het proces van Drempelvrij en meewonen en de eerste uitwerking van onze pijlers naar wat dat voor ons als toekomstige bewoner zou moeten betekenen. 

Graag tot 16 juni, vanaf 19:30 uur in de Zonnebrinkkerk! Aanmelden via alex@beyondnow.nl.

2 comments on “Werksessie Woon je mee in Winterswijk”

  • Alex Beantwoorden

   Beste Janne. Dank voor je aanmelding. Graag tot 8 september. We starten om 19:30 uur. Inloop is vanaf 19:15.
   Hartelijke groet
   Alex Sievers

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *