MeeWonen

Iedereen is anders – iedereen doet mee – we kijken naar elkaar om – iedereen woont mee.

MeeWonen is een unieke woonvorm waar in principe plaats is voor mensen met en zonder beperking, ouderen en jongeren. Voor mensen die zelf verantwoordelijk willen zijn voor hun woonomgeving. We gaan niet uit van standaardoplossingen, maar leveren met elkaar maatwerk. Maatwerk, met ruimte voor eigen initiatieven en wensen.

Deze primaire gedachte komt voort uit jarenlang onderzoek van Beyond Now waar het gaat om community, om eigenaarschap en wederkerigheid. Waar onze samenleving eerder dreigt te polariseren, is het nu vooral tijd om elkaar weer te vinden, om te zoeken waar de overeenkomsten liggen en waar we weer wat meer naar elkaar omzien. Een als dat niet grootschalig lukt, dan starten we kleinschalig: MeeWonen.

MeeWonen zoekt ook nadrukkelijk de verbinding tussen maatschappij en economie. Dus ook tussen maatschappelijke partners en commerciƫle organisaties. Juist door elkaar te betrekken en elkaars kracht te benutten ontstaat een interessant en kansrijk speelveld.

In Winterswijk realiseren we het eerste project. Dat doen we in de wetenschap dat ook de gemeente Winterswijk het als haar prioriteit ziet inclusie vorm te geven in (nieuwe) woonmilieus. Op basis van het gemeentelijke beleid onder de titel Winterswijk Drempelvrij heeft Beyond Now voor de gemeente het format voor MeeWonen Winterswijk ontwikkeld. In Winterswijk is vervolgens de vereniging MeeWonen opgericht en samen met de gemeente, projectontwikkelaar Van Omme en De Groot, woningcorporatie De Woonplaats bouwen we op locatie De Rikker aan onze nieuwe buurt. Beyond Now is namens de vereniging MeeWonen procesbegeleider.