Woonanders Lelystad

In Lelystad werkt een aantal enthousiaste bewoners een nieuwe CPO. De CPO Woonanders. De achterliggende gedachte is om te komen tot een klein buurtje waar mensen meer dan gemiddeld naar elkaar omzien en meer voor elkaar willen betekenen. Beyond Now is gevraagd voor de begeleiding van deze CPO Woonanders Lelystad. Om met hen hun woondromen waar te maken.

Locatie

Met de gemeente zijn we al enige tijd in gesprek om een locatie te kunnen verwerven. Die lijken we nu dan ook eindelijk gevonden te hebben. De komende weken krijgen we daarover meer duidelijkheid.

Kernwaarden

De afgelopen jaren ebben we met een groep geïnteresseerden en nieuwsgierigen inmiddels verschillende cocreatiesessies georganiseerd. Afwisselend live en online. En de ervaringen vallen niet tegen. Ook online lukt het ons om open met elkaar te brainstormen over wat we belangrijk vinden in wonen. Samen hebben we drie kernwaarden benoemd die straks de basis vormen voor woongeluk: gemeenschapszin, diversiteit en duurzaamheid.

Gemeenschapszin

De keuze voor deze kernwaarden laat onverlet dat we in de ontwikkeling ook aandacht willen hebben voor betaalbaarheid, gastvrijheid, humor .. Interessant nu is hoe we de waarden gaan uitwerken naar woningen en woonomgeving, wetende dat we onder meer gemeenschapszin van groot belang achten. Juist omdat in deze waarde zoveel samenkomt. Zoals de balans tussen privé en collectief. Ook als je graag met anderen optrekt is het van belang dat je soms ook kunt terugtrekken. En hoe geven we dat dan vorm? Voorop staat dat een collectieve aanpak heeft grote voordelen, maar dat die ook weer niet zo beklemmend moet zijn dat je eigen kwaliteiten daardoor ondersneeuwen.

Mooi is ook het gevoel dat je door veel diversiteit van elkaar kunt leren en profiteren. Dat het van belang is dat er onderling begrip is, en dat je daar voor open zou moeten staan als woonomgeving. Gastvrij zijn. Niet zozeer zorgen voor elkaar, maar wel er voor elkaar zijn als dat gewenst is. Hand- en spandiensten. Hulpvaardig zijn naar elkaar toe; het open zijn en zonder dat dat nou verplicht is elkaar bijstaan wordt als een groot goed gezien. En, zoals ook wordt gezegd: van samenwerken bloei je op.

Duurzaamheid

Waar leven in harmonie met je omgeving enerzijds over mensen gaat is de insteek anderzijds naar de natuur evenzeer van belang. Door duurzaam te zijn, duurzamer dan momenteel vanuit het Bouwbesluit geëist, kunnen we zorgen voor een mooiere en betere wereld. Een specifieke uitdaging die we onszelf daarbij hebben gegeven is om nadrukkelijk ook het thema wonen op of aan het water mee te nemen. 

Planschets

Als vingeroefening hebben we de landschapsarchitect Buiten5 gevraagd om de ideeën die uit de groep komen te verwoorden in een schets. In de schets is een diversiteit te zien aan woonsferen, variërend van hofwoningen, drijvende woningen en woningen in het groen. Ook is ruimte voor enkele tiny houses.

Over enkele weken zullen we de CPO Woonanders Lelystad nader presenteren en ruimte geven aan nieuwe geïnteresseerden.