MeeWonen Winterswijk en sociale huur

Op 4 mei vond een overleg plaats met de Woonplaats vanuit de ambitie om MeeWonen Winterswijk gemêleerd te laten zijn, met koop en huurwoningen. Wij vinden het belangrijk dat leden met een kleine beurs (en daarom voor sociale huur in aanmerking komen) ook aan ons project kunnen deelnemen. Sociale huurwoningen worden doorgaans via een woningcorporatie uitgegeven.

Het doel van het overleg was: nagaan in hoeverre De Woonplaats kan en wil meewerken aan de verhuur van een aantal woningen in plan De Rikker. In het overleg gaf de Woonplaats aan dat het heel lastig is om woningen toe te wijzen aan speciale doelgroepen, maar niet onmogelijk. Voor het toewijzen aan speciale aandachtsgroepen moet overleg plaatsvinden met de gemeente. Dat overleg heeft in juli plaatsgevonden.

Na het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de Woonplaats gaf De Woonplaats positief te staan tegenover het initiatief, en samen met ons wil nagaan of MeeWonen haalbaar is op onze voorkeurslocatie “De Rikker”. Voor dat onderzoek en om de verwachtingen te managen heeft de Woonplaats een aantal randvoorwaarden opgesteld. Daarover gaan we eind september in overleg.

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *