Verslag MeeWonen Winterswijk op 8 september

Met zo’n vijftig mensen is de kerkzaal in de Zonnebrinkkerk goed en coronaproof gevuld op 8 september. Fysiek op afstand van elkaar, maar met een enigszins vergelijkbare nieuwsgierigheid en interesse nemen we deel aan de derde workshop rond Meewonen in Winterswijk die de gemeente Winterswijk heeft georganiseerd. Dit is een project in het kader van Winterswijk Drempelvrij, waarin een lans wordt gebroken voor een inclusieve samenleving. Meewonen gaat in op de woningbouwambities binnen Winterswijk Drempelvrij. Kristel Wolterink van de gemeente licht het kader toe en gaat in op de wens om mensen te verbinden en deelgenoot te laten zijn in de maatschappij. En de initiatieven die de gemeente daarvoor ontplooit. Ze geeft ook aan dat er binnen de gemeente veel bijval is waar het gaat om het vinden van een concrete Winterswijkse bouwlocatie voor Meewonen, maar dat die stap nog niet is afgerond. De komende maanden zal hier op bestuurlijk en ambtelijk niveau nader worden ingegaan.

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *